Everyday půjčka bez registru Solus

S nedostatkem peněz se potýká mnoho lidí. Někdo potřebuje statisíce, jiným chybí jen pár stovek nebo tisícovek na přilepšení. Možností, jak nedostatek peněz vyřešit, může být půjčka. Půjčky menších částek jsou určeny především pro dočasné řešení nedostatku peněz a neměly by se stát pravidelností, jelikož jsou oproti klasickým bankovním půjčkám poněkud dražší.

Krátkodobá půjčka Everyday plus

Jedním z poskytovatelů rychlých půjček je Everyday plus. Půjčky jsou poskytovány v rozmezí od stokoruny až 35.000 korun na jeden měsíc. Zažádat o úvěr může každá dospělá osoba, která má pravidelný měsíční příjem, bankovní účet, e-mailovou adresu a vlastní mobilní telefon. O úvěr lze požádat prostřednictvím online žádosti, která se po zadání všech požadovaných údajů a odeslání začíná okamžitě zpracovávat. Registry nejsou překážkou.

Everyday nenahlíží do registru Solus

Půjčka je šancí pro všechny, kteří mají zápis v registru Solus, který může jiným poskytovatelův bránit ke schválení. Everyday do Solusu nenahlíží a je tak dostupná jako půjčka bez registru Solus.

Požadované informace k vyřízení žádosti

V žádosti je nutné uvést celé jméno a bydliště, informace o příjmech a výdajích, číslo občanského průkazu, rodinné poměry, číslo bankovního účtu a mobilního telefonu. K žádosti je nutné doložit kopii občanského průkazu a doklad o výši příjmu klienta – za tento se považuje potvrzení od zaměstnavatele, výpis z bankovního účtu ne starší než 3 měsíce nebo kopie mzdového výměru. U osob podnikajících je to daňové přiznání. Žádost je nutné vyplnit kompletně, jinak by mohlo dojít k zamítnutí.

Vyřízení žádosti

Při zpracování žádosti bude na uvedený email zaslána zpráva s instrukcemi pro zaslání poplatku ve výši 1 koruny. Tato platba slouží k ochraně osobních údajů. O výsledku schvalovacího procesu bude žadatel informován prostřednictvím SMS zprávy. Po schválení může žadatel ihned čerpat finanční prostředky a to odesláním SMS zprávy nebo zadáním výběru z uživatelského účtu Everyday+ Online.

11.4.1018