Registr SOLUS

Registr, jehož členem jsou bankovní i nebankovní instituce a eviduje negativní záznamy.

SOLUS je zájmové sdružení právnických osob. Jeho funkce je pomoc při stanovování bonity při úvěrování a k ochraně proti předlužování. SOLUS je zkratkou Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům. Poskytuje informace o platební morálce.

Kdo se ocitne v registru?

Do registru dlužníků jsou zapsáni spotřebitelé, kteří neplní své povinnosti vůči nějakému členovy sdružení. Kritériem je zde prodlení se splatnosti po stanovenou dobu. Minimální hranice dluhů nad který se zapisuje je 500 Kč. Většinou se dostanete do registru i při po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek. U telekomunikačních služeb při více než tříměsíčním prodlení.

Můžu dostat půjčku, pokud mám záznam v Solusu?

O poskytnutí půjčky rozhodují poskytovatelé podle toho, jak jste schopni dostát svým závazkům a to nejen podle informací z registru, ale z více zdrojů a kritérií. Pokud je Vaše schopnost půjčku splácet dobrá, nemusí záznam v registru bránit schválení.

Kdo je členem SOLUSU

Členové jsou nejen poskytovatelé půjček, ale vícero společností napříč trhem. Patří zde například banky, stavební spořitelny, nebankovní poskytovatlé, telekomunikační operátoři, nebo společnosti z oblasti energií. Zastoupeny jsou také další obchodní společnosti a firmy poskytující služby.

Jak dlouho se informace uchovává?

Informace o úhradě dluhu je uchovávána po dobu 3 let. Po té době je záznam automaticky vymazán. (U telekominikací a energií po jednom roce)

Výpis z registru SOLUS

To jestli a jaký máte záznam v Solusu, si můžete ověřit pomocí výpisu. Máte 2 možnosti, můžete zažádat o papírový výpis za 200 Kč, nebo SMS výpis, který je levnější.

Společenská odpovědnost

Solus se zabývá také osvětou a prevencí proti zadlužování. Solus spolupracuje s projekty jako například: NAVIGÁTOR BEZPEČNÉHO ÚVĚRU, který mapuje situaci na úvěrovém trhu, nebo PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI, která bezplatně poskytuje pomoc lidem ve finanční tísni.

30.10.1017